2.3.2019

KYLÄ - BYN

Veklahden kylä lähes keskellä Kirkkonummea on upea asuinympäristö. Enemmistö kyläläisistä ovat virkeässä kanssakäymisessä toistensa kanssa esim. naapuriapua tarjoen. Kylän keskeisiä paikkoja ja käsitteitä ovat:

Byn Vecklax nästan i mitten av Kyrkslätt är en underbar boendemiljö. Majoriteten av byborna är i nära kontakt med varandra och hjälper alltid varandra vid behov. Byn centrala plater och begrepp är: