TYÖKOKEMUS

Olen ollut kokoaikatyössä yli 33 vuotta.

Suurin osa tehtävistä ovat liittyneet erilaisten henkilöstöasioiden hoitamiseen. Olen toiminut palkanlaskennan, palvelusvuosilisien, työeläkelain mukaisten työsuhteiden selvittelyssä, työsuhdetietojen ilmoittamisessa ja niiden oikeellisuuden varmistamisessa, henkilöstöjärjestelmien kehittämistehtävissä, monipuolisissa ammattiyhdistystehtävissä, luottamusmiehenä ja ammattiliiton järjestöpäällikkönä.

Olen toiminut esimiehenä sekä kunnassa että yksityisessä yrityksessä. Lisäksi olen ollut luottamushenkilönä kunnallisessa henkilöstöjaostossa. Kustannusalan yrityksen toimitusjohtajan tehtävässä olen edelleen. Lisää tietoa: LinkedIn


KIINNOSTUKSEN KOHTEET

* tehtävät, joilla on yhteiskunnallista merkitystä

* tehtävät, jotka ovat asiakkaille/jäsenille tärkeitä