KUNTAVAALIT 2021

Olen ollut ehdokkaana kaikissa kuntavaaleissa vuodesta 1988. Vuodet 1988 ja 1992 Espoossa ja vuodesta 1996 alkaen Kirkkonummella. Espoossa minut valittiin vuonna 1992 kaupunginvaltuuston varajäseneksi. Kirkkonummella minut on valittu kunnanvaltuuston jäseneksi vuonna 2008 sekä varajäseneksi vuosina 2012 ja 2017. Kiitos kaikille minua äänestäjille.

MIKSI

Totta puhuakseni olin nyt jonkin aikaa ajatellut pitää välikauden luottamushenkilönä kunnallispolitiikassa. Päätöksenteon hitaus ja poukkoilevuus on joskus ollut hieman turhauttavaa. En pidä epävarmoista asioista, ainakaan silloin jos niitä on liikaa samaan aikaan. Yleensä päätökset voi tehdä aika nopeasti, jos kaikki saavat tarvitsemansa tiedot ja perehtyvät asiaan.

Tämä aika on kuitenkin varsin erikoinen. On koronapandemiaa ja varmasti ainakin taloudellista epävarmuutta tiedossa. Päätöksentekijöitä ei aina kiitellä, eikä heitä nyt ole jonoksi asti pyrkimässä ehdokkaiksi. Sen takia olen ehdokkaana. Demokratian puolesta. Onnea ja terveyttä kaikille muille ehdokkaana oleville.

Joitakin asioita aakkosissa

Julkinen liikenne

Kirkkonummen tapaisessa laajassa ja suhteellisen vähän asutussa kunnassa on kattavan julkisen liikenteen järjestäminen kallista. Olisko vaihtoehtoisesti isoihin ns. täydenkoon busseihin laajemmin yhdistettävissä jokin fiksumpi tapa, esim. pikkubussimainen kutsuliikenne, jolla autottomatkin pääsisivät kätevästi ja kohtuullisin kustannuksin liikkumaan?

Raideliikenne eli Rantarata kulkee Kirkkonummen läpi Länsi-Uudellemaalle. Minun mielestä Rantarata tulisi laittaa priimakuntoon ennen ns "Tunnin juna" -hankkeen aloittamista Veikkolan ja Lohjan kautta Turkuun. Kokonaan uusi rata ennen nykyisen radan täydellistä kunnostamista ei ole ympäristöystävällinen vaihtoehto.


Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavaprojekteja ei pidä aloittaa enemmän kuin mitä kunnan kaavoittajat kerkiävät saamaan valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Ei ole oikein, jos jollakin alueella on rakennuskielto lähes 10 vuotta, koska odotetaan kaavan valmistumista ja rakennuslupien myöntäminen voisi vaarantaa valmiin kaavan tarkoitusperiä. Tasapuolisuuden nimissä rakennuslupia ei silloin myönnetä ollenkaan.

Maata pitää ehdottomasti kaavoittaa ensiksi kiinteän junaradan ympärille. Jos muilla alueilla asiat hoidetaan rakentamisen osalta määräysten mukaisesti, niin en näe esteitä sille, miksi ei silloin voisi rakentaa itselleen kodin tai uuden talon purkukuntoisen talon tilalle.


Kevyen liikenteen väylät

Kävely- ja pyöräilyreittejä tulisi rakentaa lisää. Monet kylätiet ovat varsin kapeita, liikenne vilkasta ja monet ajavat liian kovaa tieolosuhteisiin nähden. Esim. Rantaradan pysäkeille tulisi päästä polkupyörällä tai kävellen turvallisesti, jos asuu alle 10 kilometrin päässä. Hyvin toimiva julkinen liikenne tarvitsee ympärilleen toimivat kevyen liikenteen väylät.


Koulut

Kirkkonummella on taloudellisiin seikkoihin viitaten päätetty keskittää koulunkäynti muutamiin isoihin yksiköihin. Niihin koululaiset kulkevat tai kuljetetaan pidemmänkin matkan päästä. Suhtaudun hieman skeptisesti tällaiseen toimintatapaan, jossa käytäntö ajan myötä halutaan samanlaiseksi koko kunnassa. Isot yksiköt lisäävät erilaisten riskien keskittymistä ja haittavaikutukset vaikuttavat helposti suureen määrään kuntalaisia. Esim. rakennusvirheet, onnettomuudet, liikenne ja nyt viimeisenä vaikkapa epidemiat. Miksi vaihtoehtona ei voi olla muutaman pienemmän kouluyksikön säilyttäminen.


Kuntavaalien siirto

Pidin jo joulukuusta 2020 lähtien enemmän todennäköisenä, että vaalit joudutaan siirtämään, kuin että ne voidaan pitää ajallaan huhtikuussa 2021. Pandemian tartuntakehitys Suomessa yhdistettynä rokottamisen hitauteen oli selvästi ajamassa siihen. On onnetonta, että päätös valtion tasolla saatiin aikaiseksi näin myöhään.


Kylät

Kunnan alueella olevien kylien elinvoimaisuus lisää koko kunnan vetovoimaa. Elävien kylien erilaisuus on oleellinen osa Kirkkonummea. Kaikki asukkaat eivät välttämättä halua tai tarvitse asua tiivisti rakennetuilla alueilla, joilla on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Nykyaikaiset langattomat yhteydet mahdollistavat etätyön lähes missä tahansa kunnan alueella. Kunnan tulisi tukea kylien elinvoimaa käytännön toimilla, jotka liittyvät kaikkien hallinnonalojen toimintaan. Kunnan tyhjillään olevia rakennuksia pitäisi tarjota ilmaiseksi tai edullisesti kyläläisten käyttöön.


Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret tarvitsevat ensiksi palveluita läheltä, kävely- tai pyöräilymatkan päästä. Liikunnan harrastaminen on hyvä aloittaa nuorena, hyvä peruskunto säilyy pitkälle aikuisikään. Myös erilaisia taide-, musiikki- ja muita kulttuuriharrastuksia kannattaa kokeilla. Kunta järjestää itse toimintaa, mutta yhä suuremmassa määrin kunnan pitäisi tukea kolmannen sektorin toimijoita tällaisen toiminnan järjestämisessä.


Liikuntamahdollisuudet

Erilaisten liikuntamuotojen kehittämisessä ei pidä väheksyä ulkoliikunnan merkitystä. Monet liikkuvat mieluummin ulkona, joko luonnossa tai kevyen liikenteen väyliä pitkin. Näiden palveluiden kehittäminen on lähes ainostaan kunnan vastuulla. Erilaisten uusien liikuntahallien rakentaminen ja ylläpito on mielestäni yksityisten yrittäjien asia. Kunta toki voi tukea esim. urheiluseuroja toiminta-avustusten muodossa.


Rakentaminen, valvonta ja kilpailutus

Totuus on, että kunnalliset rakennushankkeet ylittävät aina etukäteisarviot, keskimäärin kestämättömän paljon. Näin siitä huolimatta, että ollaan pyritty kustannustehokkuuteen ja ulkopuolisia konsulttejakin käytetään tiuhaan tahtiin. Puhutaan siitä, ettei kunnan tulisi panostaa niinkään omiin seiniin, kuin henkilökuntaan ja jouheviin prosesseihin. Seiniin, lattioihin ja kattoihin menee kuitenkin käsittämättömän paljon rahaa. Eikä sekään aina valitettavasti takaa laatua. Tähän pitää saada parannus kilpailutuksen kehittämisen kautta.


Seniorikansalaisten hoiva

On mielestäni kunnia-asia huolehtia iäkkäämmistä kuntalaisista hyvin. Siihen ei kuulu poliittinen edestakaisin veivailu, epävarmuus, turvattomuus ja ennakoimattomuus. Parhaiten asia hoituu kunnan omana toimintana, kiireapua voidaan ostaa yksityiseltä sektorilta tarvittaessa.


Terveyspalvelut

Terveyspalvelut ovat kokemukseni hyvällä tasolla. Hieman huolestuttaa eri toimijoiden välinen yhteys. Kokemukseni mukaan tiedonkulkuun tulee helposti ongelmia, kun it-järjestelmät eivät keskustele toistensa kanssa. Valveutunut ja hyväkuntoinen potilas voi huolehtia omista asioistaan, mutta sairas ja raihnainen ei siihen täydellisesti pysty, varsinkaan omalla äidinkielellään. Terveysasioihin pitää suhtautua tarvittavalla vakavuudella.