Thor har väl slagit till med sin slägga, juli 2003.

Stenröset, juli 2003.

Litet ilsken sten, juli 2003.