FÖRTROENDEUPPDRAG SAMMANLAGT MINDRE ÄN 34 ÅR

(< 27 år), Kyrkslätt Svenska Socialdemokrater rf (fd Kyrkslätt-Masaby Arbetarförening rf): sekreterare 1997-2002, ordförande 2003-2007, viceordförande 2008-2021, sekreterare 2022-. (< 25 år), Kyrkslätts kommun: viceordförande i den svenska skolavdelnigen 1997-2000, medlem i utbildningsnämnden 1998-2000, medlem i den svenska utbildningsnämnden 2001-2005, ersättare i kommunstyrelsen 2005-2012, medlem i personalsektionen 2007-2017, medlem i kommunfullmäktige 2009-2012 samt 2015-2017, ersättare i kommunfullmäktige 2013-2015 samt 2017-2021, ersättare i namnkommittén 2013-2017, ersättare i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 2017-2021. (< 17 år), Veklahden kyläyhdistys ry: ordförande 2007-2013, viceordförande 2014-2019, sekreterare 2020-. (< 14 år), Kårkulla Samkommun: ersättare i samkommunens kommunfullmäktige 2009-2021, medlem i den regionala nämnden för Nyland 2021-2022. (< 9 år), Försäkringsmannaförbundet FMF rf:
ersättare i styrelsen 1993-1995, ombudsman för de Framstegsvänligas valförbund 1995, medlem i styrelsen 1995-1997, medlem i det rådgivande utskottet 1997, ersättare i representantskapet 1999-2002. (< 7 år), Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS: ersättare i styrelsen 2014-2018, medlem i styrelsen 2018-2019, ersättare i styrelsen 2019-2020. (< 5 år), Esbo stad: medlem i socialnämnden/sektionen för Esbo centrum 1990-1993, ersättare i stadsstyrelsen 1991-1994, ersättare i stadsfullmäktige 1993-1994.
(< 5 år), Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö sr: medlem i delegationen 2018-. (< 4 år), Arbetarförlaget Ab: medlem i styrelsen 2019-. (< 4 år), Finlands Svenska Socialdemokrater rf: medlem i styrelsen 2016-2019 (också arbetsutskottet 2018-2019). (< 3 år), Svenska Finlands Folkting: medlem av förvaltningsutskottet 2017-2019.

ARBETSPLATSER (heldagsjobb) SAMMANLAGT MINDRE ÄN 40 ÅR

(< 19 år), Försäkringsmannaförbundet FMF rf: organisationssekreterare 2002, organisationschef 2003-2020.
(< 12 år), Eläkepalvelu Oy/Silta Oy: förman för arbetsförhållandebehandlingen 1991-2000, systemchef 2000-2002.
(< 7 år), Esbo stad: socialverket/förvaltnings- och ekonomiavdelningen, kontorsassistent 1981-1982, tekniska verket/husbyggnadsavdelningen, yngre hjälpreda 1983-1986, socialverket/förvaltnings- och ekonomiavdelningen, löneuträknare 1986-1987. (< 3 år), Pensions-Varma: arbetsförhållandeutredare 1989-1991. (< 2 år), Helsingfors stad/skolverkets svenska avdelning: kanslist 1987, personalsekreterare/sektionschef 1988.

ARBETSPLATSER (deltidsjobb / förtroendeuppdrag med månadsarvode) SAMMANLAGT MINDRE ÄN 6 ÅR

(< 6 år), Arbetarförlaget Ab: verkställande direktör 2018-.
(< 6 år), Nylands Byar rf: kontorssekreterare 2022-.

I STATENS TJÄNST SAMMANLAGT MINDRE ÄN 9 ÅR

(< 7 år), Västra Nylands tingsrätt: nämndeman 2017-.
(< 5 år), Östra Nylands tingsrätt/jorddomstolen: nämndeman 2019-.
(< 2 år), Försvarsmakten/Nylands Brigad: beväring/jägare/korpral 1984-1985.

Härunder hittas litet i korthet om mina intressen genom tiderna.

Fritidsfiske

Min första gädda fick jag som sexåring på mete med betesfisk i Esbo å i närheten av den så kallade nya kyrkogården. Vi bodde genast utanför den på den västra kanten av kyrkogården i Morby.

Mest tycker jag om att fiska med kastspö och drag. Tycker fisken då får en rejäl chans mot fiskaren. På det viset har jag mest fått abborre, gädda och gös.

Djupmete är också trevligt. Fångsten har varit mestadels abborre och braxen. Som liten pojke brukade jag om somrarna ofta vara med farfar Ivar på djupmete i Björnträsk, Sjundeå. Farsans kusin Lasse hade en stuga där.

Givetvis har jag också metat normalt med spö från stranden samt pilkat på vintern då isen lagt sig över hav och sjöar. Speciellt kommer jag ihåg när jag som skolpojke var med farsan på vintrarna i januari-februari och pilkade lake på Esboviken från Kallvik mot Mankby- och Esboåarna som där rann ut i Finska Viken. Laken tycker om att leka där söt- och saltvattnet blandas.

Att fiska med nät har jag aldrig varit speciellt intresserad av. Kanske fick jag tillräckligt av det som hjälpreda åt farsan som fiskade mycket med olika nät.

Långrev är däremot mycket intressantare. Med den har jag fått ål och abborre från Humaljärvi träsk där vi har en liten roddbåt. Mest jobbigt är det att få skaffat stora daggmaskar till bete på de 50 krokarna.


Musik

Någon musikant har jag aldrig varit och sångnumret var väl mest 6 under skoltiden.

Så det har gällt att lyssna på musik för min del.

Toppen (minst 10 skivor av samma artist/band) i min hylla: Alan Parsons Project, Pink Floyd, Rush.

Mellanledningen (minst 5 skivor av samma artist/band) i min hylla: David Bowie, Dire Straits, Eppu Normaali, Jean-Michel Jarre, J Karjalainen, King Crimson, Mike Oldfield, Moody Blues, Peter Gabriel, Tangerine Dream, Von Hertzen Brothers.

Samhälleligt engagemang

Jag har alltsedan studietiden varit intresserad av att ta del av gemensamma ärenden, att planera, fatta beslut och utvärdera verksamheten.Fotografier i kronologisk ordning.


Kommunalvalsfoto 1988 i Esbo.

Februari 1995 i Helsingfors som ombudsman för valförbundet Edistykselliset inom Försäkringsmannaförbundet.

Oktober 2017 i Vasa på Finlands Svenska Socialdemokraters kongress.