Mikael Gerkman, f. 1964

VERKSAMHET I ARBETSLIV, POLITIK SAMT ÖVRIG FRIVILLIGVERKSAMHET

Läget i mars 2024


Bya- och lokal utvecklingsverksamhet

Veklahden kyläyhdistys, sekreterare januari 2020 - (4 år 3 månader), viceordförande januari 2014 - december 2019 (6 år) samt ordförande januari 2007 - december 2013 (7 år)

Uudenmaan Kylät, Nylands Byar / kontorssekreterare mars 2022 - (2 år 1 månad)

Leadergruppen Pomoväst / erättare i styrelsen januari 2022 - (2 år 3 månader)


Kyrkslätt kommun

Svenska nämnden för fostran och utbildning / medlem mars 2024 - (1 månad)

Förvaltningstjänsterna / valarbetare 31.1.2024 - 6.2.2024, 17.1.2024 - 23.1.2024, 22.3.2023 - 28.3.2023 samt 12.1.2022 - 18.1.2022

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen / ersättare juni 2017 - augusti 2021 (4 år 3 månader)

Nimistötoimikunta / ersättare mars 2013 - maj 2017 (4 år 3 månader)

Kommunfullmäktige / ersättare juni 2017 - juli 2021 ( 4 år 3 månader), medlem september 2015 - maj 2017 (1 år 9 månader), ersättare januari 2013 - augusti 2015 (2 år 8 månader) samt medlem januari 2009 - december 2012 (4 år)

Personalsektionen / medlem februari 2007 - maj 2017 (10 år 4 månader)

Kommunstyrelsen / ersättare januari 2005 - december 2012 (8 år)

Svenska utbildningsnämnden/skolavdelningen / medlem januari 2001 -
januari 2005 (4 år 1 månad) samt viceordförande januari 1997 - december 2000 (4 år)

Utbildningsnämnden / medlem januari 1998 - december 2000 (3 år)


Domstolsväsendet - Tuomioistuinlaitos

Västra Nylands tingsrätt / nämndeman september 2017 - (6 år 7 månader)

Östra Nylands tingsrätt, jorddomstolen / nämndeman januari 2019 - (5 år 3 månader)


Verksamhet inom det Socialdemokratiska Partiet i Finland

Kyrkslätt Svenska Socialdemokrater (samt föregångaren Kyrkslätt-Masaby Arbetarförening) / sekreterare januari 2022 - mars 2024 (2 år 3 månader), viceordförande januari 2008 - december 2021 (14 år) samt ordförande januari 2003 - december 2007 (5 år) samt sekreterare januari 1997 - december 2002 (6 år)

Föreningen är grundad år 1906.

Finlands Svenska Socialdemokrater / styrelsemedlem november 2016 - oktober 2019 (3 år)

FSD är som ett eget litet parti inom det socialdemokratiska partiet i Finland. FSD grundades 1899 och är den äldsta partiorganisationen i landet. Sedan januari 2018 var jag också medlem i arbetsutskottet.

Finlands Socialdemokratiska Parti / partikongressdelegat 36. kongressen juni 1993

Martti Ahtisaari blev SDP:s presidentkandidat och ja Paavo Lipponen partiets ordförande. Vi svenska socialdemokrater satte i främsta raden. Jag var kongressdelegat nr 2.


Företag

Arbetarförlaget Ab / verkställande direktör september 2018 - (5 år 7 månader), styrelsemedlem april 2019 - (5 år)

Arbetarförlaget Ab utger den finlandssvenska socialdemokratiska tidningen Arbetarbladet. Sedan år 2010 utges den enbart som webbtidning. Arbetarbladet grundades 1919 och Arbetarförlaget Ab 1932.

Silta Oy / systemchef april 2000 - februari 2002 (1 år 11 månader)

Ansvar för arbetsförhållandesystemets utveckling som bolagets representant i IT-systemets upprätthållare Esy Oy:s arbetsgrupper. Utveckling av inre statistiker och den digitala arkiveringen, sekreterare i arbetsgruppen för Silta Oy:s kvalitetsprojekt. Utvecklandet av den inre kommunikationen som medlem i kommunikationsteamet, olika kundkontakter.

Pensionservice EPS / förman för arbetsförhållandegruppen april 1991 - mars 2000 (9 år)

Helhetsansvar för arbetsförhållanderegistret och kundkontakterna i anknytning till det. Utveckling av processbeskrivningar och arbetsdirektiv samt olika IT-system i anknytning till helheten. Bolagets representant i olika arbetsgrupper. Utbildning av kundernas personal i arbetsförhållandeärenden.

Pensions-Varma / arbetsförhållandeutredare februari 1989 - mars 1991 (2 år 2 månader)

Jobbet gällde att reda ut arbetstagares arbetsförhållande som fattades från registeruppgifterna. Ofta var det frågan om att arbetsgivaren av olika orsaker inte anmält arbetsförhållandet.


Interkommunal verksamhet

Kårkulla samkommun, den regionala nyländska nämnden / medlem november 2021 - december 2022 (1 år 2 månader) samt fullmäktige / ersättare juni 2009 - juli 2021 (12 år 2 månader)

Nylands svenska landskapsförbund, Sydkustens landskapsförbund / Kyrkslätt kommuns mötesrepresentant januari 1995 - december 1998 (4 år)


Övrigt

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, International Solidarity Foundation / medlem i delegationen april 2018 - (6 år)

Understödsföreningen för arbetartradition i Svenskfinland / sekreterare och kassör februari 2023 - (1 år 2 månader)

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS / ersättare i styrelsen december 2019 - februari 2020 (2 månader), styrelsemedlem december 2018 - november 2019 (1 år) samt ersättare i styrelsen november 2014 - november 2018 (4 år 1 månad)

Svenska Finlands Folkting / medlem i förvaltningsutskottet juni 2017 - april 2019 (1 år 11 månader)

Förvaltningsutskottet behandlar förnyelser i lagstiftningen och tar ståndpunkt till deras språkliga konsekvenser för
Finlands svenskspråkiga befolkning.Fackföreningsverksamhet

Försäkringsmannaförbundet FMF / organisationschef augusti 2003 - februari 2020 (16 år 7 månader) samt organisationssekreterare februari 2002 - december 2002 (11 månader)

Försäkringsmannaförbundet FMF / förtroendeman för personalen november 2018 - december 2019 (1 år 2 månader)

Försäkringsmannaförbundet FMF, representantskapet / ersättare september 1999 - februari 2002 (2 år 6 månader)

Försäkringsmannaförbundet FMF, förhandlingsdelegationen / medlem juni 1997 - december 1997 (7 månader)

Försäkringsmannaförbundet FMF och arbetslöshetskassan / styrelsemedlem mars 1995 - december 1998 (2 år 10 månader), ersättare i styrelsen november 1993 - februari 1995 ( 1 år 4 månader)

Försäkringsmannaförbundet FMF, de progressivas valförbund / ombudsman januari 1995 - augusti 1995 (8 månader)

Ombudsmannen representerade valförbundet i ärenden som berörde förbundskongress- och fullmäktigevalen. Ombudsmannen gav intervjuer exempelvis till Försäkringsmannabladet och deltog i medlemsföreningarnas evenemang inför valen. Ombudsmannen förhandlade också om platserna i förbundsstyrelsen. Päivi Salomaa var ersättare för ombudsmannen. År 1995 hålls den sista förbundskongressen. Då var 28 medlemsföreningar representerade och förbundets arbetande medlemmars antal var över 9200. Valförbundets medlemmar var närmast obundna samt socialdemokratiskt tänkande medlemmar i Försäkringsmannaförbundet.

Eläke-Varman Toimihenkilöt / viceordförande januari 1991 - december 1991 (1 år), ersättare i styrelsen januari 1990 - december 1990 (1 år)

Dessutom medlem i många olika arbetsgrupper som förbundsstyrelsen tillsatt samt styrelsemedlem i många år i Eläke-Varman Toimihenkilöt bl.a. som informatör.


Esbo stad

Stadsfullmäktige / ersättare januari 1993 - november 1994 (1 år 11 månader)

Stadsstyrelsen / ersättare januari 1991 - november 1994 (3 år 11 månader)

Tekniska verket, husbyggnadsavdelningen / hjälpkarl december 1985 - januari 1986 (2 månader), februari 1985 - augusti 1985 (7 månader), april 1984 - juni 1984 (3 månader) samt juli 1983 - augusti 1983 (2 månader)

Socialverket, förvaltnings- och ekonomiavdelningen / löneuträknare december 1986 - januari 1987 (2 månader), maj 1986 - augusti 1986 (4 månader), kontorsmedarbetare juni 1982 - augusti 1982 (3 månader) samt juni 1981 - juli 1981 (2 månader)

Dessutom viceordförande för den svensk skolnämnden, medlem i socialnämndens sektion för Esbo centrum, medlem i utbildningsnämnden, medlem i arbetsgrupper.


Helsingfors stad

Skolverket, svenska avdelningen / personalsekreterare/sektionschef januari 1998 - oktober 1988 (10 månader) samt kanslist maj 1987 - december 1987 (8 månader)